Kontorer for Rogfast-utbyggingen

Fakta

Kunde: Statens vegvesen
Sted: Mekjarvik og Kvitsøy, Rogaland
Leveranse: Kontorrigger
Kapasitet: 2185 kvm – 585 på Kvitsøy, 1600 i Mekjarvik
Fasiliteter: Kontorer, møterom, spiserom

I Rogaland er veiprosjektet E39 Rogfast i gang med å krysse Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med en undersjøisk tunnel. Tunnelen vil gå fra Randaberg i sør til Bokn i nord, med en avstikker til øysamfunnet Kvitsøy midt ute i fjorden.

Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel, og vil bidra til å redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med rundt 40 minutter. Målet er å knytte næringsliv og befolkning på Vestlandet tettere sammen, og tunnelen er det første ferjeavløsningsprosjektet i en ambisjon om en ferjefri E39 mellom Kristiansand i sør og Trondheim i nord.

Som byggherre, trenger Statens vegvesen kontorfasiliteter tett på tunnelarbeidet og entreprenørene. Stord innkvartering har sørget for to kontorrigger til prosjektet. En er plassert på Kvitsøy, og rommer 585 kvm. med kontorer og møterom. Den andre er plassert i Mekjarvik i Randaberg, og rommer 1600 kvm. med kontorer og møterom.

Kontakt oss

Ta kontakt for mer informasjon – sammen finner vi de beste løsningene til ditt prosjekt.

Daglig leder

Salgs- og markedssjef