Søvn og avkobling for veibyggere i sør

Fakta

Kunde: Implenia Norge AS
Sted: Lyngdal
Leveranse: Boligrigger
Kapasitet: 220 senger
Fasiliteter: Kantine

For å styrke trafikksikkerheten og korte ned reisetiden langs kysten, bygger Implenia Norge AS, Stangeland Maskin og Sweco ny trase for kyststamveien E39 på den 11 kilometer lange strekningen mellom øst og vest i Lyngdal. Her skal europaveien blant annet bygges ut med to tunneler, sju større og mindre bruer, to motorveikryss, samt kompleks infrastruktur.

For å sikre innlosjering og god hvile til vegbyggerne, har Stord Innkvartering levert «Camp Lyngdal». Campen, som ligger bekvemmelig til bare like utenfor Lyngdal sentrum, består av 220 moderne rom og en flott kantine som serverer frokost og middag gjennom hele anleggsperioden.

Kontakt oss

Ta kontakt for mer informasjon – sammen finner vi de beste løsningene til ditt prosjekt.

Daglig leder

Salgs- og markedssjef