Innlosjering til Nord-Norges største samferdselsprosjekt

Fakta

Kunde: Skanska
Sted: Lofoten
Leveranse: Boligrigger
Kapasitet: 352 senger – fordelt på to camper
Fasiliteter: Kantiner, garderober

Vegprosjektet E10 / rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt, også kjent som Hålogalandsvegen, er Nord-Norges største samferdselsprosjekt gjennom tidene. Veianlegget skal gi bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet i regionen, og vil knytte Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Harstad tettere sammen.

Strekningen er en del av transportforbindelsen mellom Lofoten, Vesterålen Harstad/Narvik lufthavn og E6, og totalt skal det bygges 82 kilometer ny vei, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler. Prosjektet omfatter også 22 broer. Byggingen startet i august 2023, og planlagt byggetid er 5,5 år.

Mens arbeidet pågår, skal de mange veiarbeiderne til totalentreprenør Skanska og underleverandørene ha skikkelige boforhold. Det sikrer vi dem, med vår leveranse av 352 rom fordelt på to leirer. Begge leirene er i tillegg utstyrt med hver sin kantine, som sikrer skikkelig påfyll av næring før og etter en tøff arbeidsdag.

Kontakt oss

Ta kontakt for mer informasjon – sammen finner vi de beste løsningene til ditt prosjekt.

Daglig leder

Salgs- og markedssjef