Bærekraft

Vi skal bidra til tilpasningsdyktige samfunn ved
hjelp av våre fleksible moduler.

Fabrikknye moduler

  • møter kravene til TEK17
  • har automatisk justering av varme på fabrikknye rigger
  • har automatisk termostatstyringen av varmekabler og panelovner
  • Alle våre moduler blir produsert i Norge, hos Moelven Byggmodul
  • har sparedusjer og sensorstyrt LED-belysning
  • har vegger, tak og vinduer som er isolert utover kravet i TEK17
  • kan utstyres med smart-løsninger som eliminerer en stor kilde til energitap

Vi fokusere på følgende av FNs Bærekraftsmål

Milepæl 4.A
Skape et inkluderende og trygt miljø for utdanning

Milepæl 8.5
Lik lønn for likt arbeid

Milepæl 8.8
Fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere

Milepæl 9.4
Oppgradere all industri og infrastruktur for økt bærekraft

Milepæl 11.1
Trygge bygg til en rimelig pris

Milepæl 12.2
Bruk av naturlige ressurser

Milepæl 12.5
Solid reduksjon av avfall

Milepæl 13.3
Øke kunnskap og kapasitet til å håndtere klimaendring

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering