en
Referanser

Statens Vegvesen

Levert byggherrerigg til Statens Vegvesen i Rådalen, Bergen kommune.

Kontorrigg i 2 etasja på totalt 1950 m2.