Med mer enn 25 år erfaring i sektoren leverer Stord Innkvartering
spesialisert modulbygg til kontor, bolig og kantine.

Kontor på Vestlandet

Vårt engasjerte team er lokalisert på Norges vestkyst, rett ved kaien på Leirvik, Stord. Herfra leverer vi moduler over hele Norge, og hjelper våre kunder med alt fra søknad om byggetillatelse til å organisere driften av boligkvarteret og leirene. Som et team med 8 kollegaer, har vi mulighet til å tilby den beste løsningen til hver eneste oppgave.

Fleksible bygg –
bærekraftig utvikling

Vår virksomhet skal bidra til en holdbar og bærekraftig utvikling og til å skape et mer fleksibelt samfunn som kan tilpasse seg de forandringene som kommer. Vi tror fleksibilitet vil være helt essensielt i tiden fremover. Vi bidrar til denne utviklingen gjennom vår sirkulære forretningsmodell og vårt fokus på effektiv ressursutnyttelse.

Åpenhetsloven

Fra og med 1.juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan sendes til vår KHMS koordinator, lena.tofte@stord.as

Alle henvendelser vil besvares innen fristen på tre uker.

Sertifiseringer